Публічний договір про надання послуг

Цей документ становить собою публічну оферту (надалі – Оферта), тобто пропозицію Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання послуг (надалі – Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті.

Договір є публічним: Виконавець бере на себе обов’язок надати послуги кожному, хто до нього звернеться.

Виконавцем за Договором виступає Фізична особа–підприємець Морева Олена Вікторівна, місцезнаходження якої: 02156, м. Київ, вул. Мілютенка, буд. 5, корп. А, кв. 137, РНОКПП:3348805849.

Акцептуючи Оферту, Ви укладаєте Договір на нижчевизначених умовах та набуваєте статусу Замовника. Акцепт здійснюється послідовним виконанням Вами наступних дій:

  • ❖ заповнення всіх полів у реєстраційній формі на веб-сторінці: https://goiteens.com(надалі – Веб-сторінка);
  • ❖ прийняття умов Оферти шляхом проставлення відповідної відмітки (галочки) у реєстраційній формі, розміщеній на Веб-сторінці;
  • ❖ здійснення оплати.

Предмет договору

З метою отримання доступу до Послуг, Замовник має зареєструватись на Веб-сторінці шляхом заповнення полів реєстраційної форми, вказавши свої правдиві та коректні дані.

У разі зміни вказаних даних, Замовник зобов’язується негайно повідомити Виконавця, використовуючи контакти, вказані на Веб-сторінці.

Реєструючись, Замовник надає згоду на обробку своїх та даних Отримувача на умовах, передбачених Політикою конфіденційності, що розміщена на Веб-сторінці.

Порядок надання Послуг

Послуги Виконавцем надаються в онлайн форматі і так само як комунікація між Виконавцем, Замовником та Отримувачем здійснюється з використанням LMS та/або інших комп’ютерних програм і систем, платформ та месенджерів (надалі разом – Системи), які самостійно обираються Виконавцем.

Замовник погоджується, що у разі повідомлення Виконавцем, він належним чином, заповнить відповідні реєстраційні форми згідно з правилами таких Систем, а також вкаже необхідні дані відповідно до вказівок Виконавця, для отримання доступу до Послуг. Доступ до Послуг надається після вчинення вищевказаних дій.

Виконавець не несе відповідальність за дії та/або бездіяльність адміністраторів, власників, користувачів та ліцензіатів таких Систем, які не належать Виконавцю.

Замовник відповідає за нерозголошення логіну та паролю до відповідних Систем.

Замовник та Отримувач зобов’язані не надавати доступу до Послуг, їх матеріалів та до відповідних облікових записів у Системах, в тому числі через повідомлення логінів та паролів або іншим чином третім особам.

Послуги надаються у форматі вебінарів, що транслюються онлайн в режимі реального часу, або в записі. Для доступу до вебінару Отримувач підключається до заняття через Системи в дату та час його проведення, зазначені на Веб-сторінці або повідомлені Виконавцем.

Отримувач може брати участь у вебінарі інтерактивно з можливістю задавати питання в режимі реального часу, у тому числі за допомогою чату.

Під форматом «запис» розуміється, записане відео, яке доступне онлайн. Для доступу до запису Отримувач може підключитися через Системи в будь-який час протягом строку надання Послуг. Інтерактивна участь у такому форматі Послуг недоступна.

До вебінарів можуть додаватися різного роду матеріали та практичні завдання у формі тестів, творчих робіт або практичних завдань. Отримувач повинен виконувати практичні завдання самостійно. У разі перевищення граничної кількості невиконаних в строк практичних завдань (більш ніж 20 відсотків), Виконавець має право відмовити Отримувачу у видачі електронного сертифікату про проходження відповідного курсу. При цьому, за запитом Замовника, Отримувачу може бути видана довідка про проходження відповідного курсу.

При проходженні курсу Замовник та Отримувач не повинні поширювати спам, наклеп або іншу інформацію неправдивого характеру, вчиняти дії, які можуть привести до зриву занять, образи інших отримувачів та представників Виконавця. У разі порушення таких вимог, Виконавець має право обмежити доступ Отримувача та/або Замовника до курсу (отримання Послуг) або до інтерактивної участі в занятті, що проводиться у форматі вебінару.

Після проходження курсу Отримувачу видається електронний сертифікат про закінчення курсу, за умови відвідування всіх занять курсу та успішного виконання не менш ніж 80 відсотків практичних та інших завдань.

Строки Послуг у вигляді змін та тривалості, а також вимоги до надання Послуг за обраним онлайн-курсом і їх опис розміщені на Веб-сторінці.

Конкретні дати початку та закінчення надання Послуг, а також часові графіки повідомляються Замовнику та/або Отримувачу Виконавцем.

Часовий графік надання Послуг встановлюється Замовником самостійно на свій розсуд.

Оплата послуг

Вартість Послуг вказана на Веб-сторінці та сплачується Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця згідно з виставленим рахунком або із використанням сервісу платіжного провайдера, який обслуговує Веб-сторінку.

Замовник має можливість скористатись опцією «регулярні платежі» (рекурентні платежі) у сервісі платіжного провайдера, що обслуговує Веб-сторінку, яка надає можливість автоматично без безпосередньої участі Замовника, але з його попередньої згоди списувати кошти з карткового рахунку Замовника для оплати Послуг за визначеним Виконавцем графіком, за умови наявності коштів на відповідному рахунку, та якщо такі операції можуть здійснюватись відповідно до умов обслуговування банку Замовника.

У випадку обрання Замовником опції регулярних платежів, дане положення слід розглядати як згоду Замовника на договірне списання коштів його обслуговуючим банком з його рахунку для перерахування плати за Послуги на користь Виконавця.

Оплата курсу здійснюється щомісячно, за кожен місяць Послуг шляхом 100% передоплати, не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до початку кожного нового місяця курсів, що оплачується.

Розподіл всього строку надання Послуг на місяці здійснюється Виконавцем, виходячи з дати початку, закінчення надання Послуг та графіку занять.

У разі сплати Замовником грошових коштів у розмірі більшому ніж вартість Послуг за один місяць, сума переплати зараховується Виконавцем як часткова передплата за наступний місяць(ці).

Будь-які комісії або інші обов’язкові платежі за перерахування грошових коштів, що стягуються банком, небанківськими фінансовими установами та/або іншими платіжними провайдерами сплачуються Замовником самостійно.

Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг.

Вказані зміни вступають в силу з моменту розміщення таких змін на Веб-сторінці.

Зміни вартості Послуг вважаються прийнятими Замовником при здійсненні оплати Замовником зміненої вартості Послуг.

Правила повернення грошових коштів

Замовник за згодою з Виконавцем, має право відмовитися від отримання Послуг, що повинні бути надані Виконавцем.

Для цього Замовнику необхідно повідомити Виконавця не пізніше ніж за 24 години до початку надання Послуг (дати початку курсу). Зазначене повідомлення надсилається Виконавцю на contact@goiteens.ua.

Для повернення грошових коштів Замовник направляє заяву за формою, наданою Виконавцем. Повернення грошових коштів здійснюється протягом десяти робочих днів з моменту отримання заяви. Якщо інше не погоджено з Замовником, повернення грошових коштів здійснюється за реквізитами, що вказані в заяві Замовника.

Додаткові умови

Замовник та Отримувач не мають права змінювати, поширювати, копіювати, відтворювати, передавати, виконувати публічно, публікувати, адаптувати, редагувати, створювати похідні роботи з матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, доступ до яких на час надання Послуг було надано Виконавцем.

При посиланні на будь-які матеріали, що надаються Виконавцем, у разі надання Виконавцем права на таке посилання, необхідно вказувати веб-сторінку www.goiteens.com.

Застосовним правом щодо правовідносин Сторін є право України

Скарги, пропозиції, заяви та претензії до Виконавця можуть надсилатися на адресу contact@goiteens.ua.

Виконавець залишає за собою право вносити зміни в Договір та Оферту в будь-який час на свій розсуд шляхом опублікування на Веб-сторінці актуальної редакції.

Відповідальність за перевірку Договору на предмет змін покладається на Замовника.

Опубліковано 03 червня 2021 року