kursy programowania dla dzieci i młodzieży

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy poufność Twoich danych. Jawność naszych działań i ochrona danych naszych Klientów to jedna z najważniejszych zasad naszej firmy. Administratorem Twoich danych jest: GoIT Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, NIP: 7011007541.

Polityka prywatności (dalej zwana „Polityką”) reguluje gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie i ochronę danych osobowych Klientów i Usługobiorców przez Wykonawcę, zgodnie z tym, co zawarto
w Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych, umieszczonej na stronie internetowej https://goiteens.com/pl (dalej zwana „Stroną Internetową”). 

Prosimy zwrócić uwagę na to, że niektóre dane, które przekazujesz są niezbędne do świadczenia Usług stosownie do „Regulaminu świadczenia usług szkoleniowych”, a w przypadku ich nieprzekazania lub usunięcia świadczenie Usług nie będzie możliwe. 

W jakim celu gromadzimy dane?

 • Zawarcie i realizacja Umowy na podstawie Regulaminu świadczenia usług szkoleniowych. (Podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Wysyłanie przez Wykonawcę na adres poczty elektronicznej Klienta lub Odbiorcy powiadomień o charakterze, promocyjnym i reklamowym, targetowanie materiałów reklamowych. (Podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Polepszenie jakości Usług, które świadczone są Klientowi oraz modernizacja Strony Internetowej. (Podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Badania statystyczne i inne wykonywane na podstawie anonimowych informacji udzielonych przez Klienta. (Podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. (Podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień na swoją pocztę elektroniczną poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w dolnej części wiadomości lub poprzez kontakt z obsługą klienta. 

Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne, aby kontrolować jakość naszych usług, w celach edukacyjnych lub dla ochrony własnych interesów. 

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane, które sam przekazujesz podczas rejestracji i w momencie otrzymywania Usług na Stronie Internetowej i w Systemach, określonych przez Umowę szkolenia: imię, adres mailowy, numer telefonu. 
 • Dane, które przekazujesz w ramach ankiet, formularzy kontaktowych, oferowania usług, kontaktu z nami, itd. 
 • Dane, które gromadzone są automatycznie, w tym, ale nie tylko, z wykorzystaniem plików cookies: adres IT, dane o używanym urządzeniu (komputer, typ przeglądarki, system operacyjny telefonu), Twoje upodobania i aktywność na Stronie Internetowej i w Systemach, określonych przez Umowę Szkolenia. 

W jaki sposób będziemy używać danych osobowych?

 • Do Twojej identyfikacji podczas zawierania umów, do zawierania umów, przeprowadzania rozliczeń, tworzenia raportów, prowadzenia rachunkowości, tworzenia i realizowania programów bonusowych lub programów lojalnościowych, wysyłania wiadomości pocztą lub pocztą elektroniczną, na numer komórkowy, szczególnie w celach marketingowych, wysyłania ofert, powiadomień o akcjach i wiadomościach na naszych serwisach internetowych, tworzenia rankingów, prowadzenia analizy aktywności użytkowników, zarządzania ruchem internetowym na Stronie Internetowej, analizy zainteresowań użytkowników. 
 • Cookies i inne analogiczne technologie są używane po to, abyśmy mogli wziąć pod uwagę Twoje upodobania, śledzić wskaźniki ruchu internetowego, przeciwdziałać oszustwom oraz polepszyć działanie Strony Internetowej. 

W jaki sposób chronimy dane?

 • Podczas przetwarzania danych osobowych podejmujemy działania techniczne, organizacyjne i prawne, aby chronić Twoje dane przed nieupoważnionym dostępem. 

Wprowadzanie zmian do Polityki

 • Polityka, w razie potrzeby, zdaniem Wykonawcy, może zostać zmieniona zarówno w całości, jak i w osobnych fragmentach. Prosimy o śledzenie aktualizacji dotyczących danej Polityki. 

Komu będziemy udostępniać/przekazywać otrzymane dane?

 • Podmiotom, które świadczą usługi pod marką GoIT, GoITeens lub innym osobom, jeśli jest to konieczne do zawarcia i/lub realizacji z Tobą umowy, w tym, ale nie tylko, instytucjom finansowym i innym dostawcom płatności, lub w odpowiedzi na prośbę kompetentnego organu władzy publicznej, a także odpowiednim podmiotom w celu otrzymania usług bankowych potrzebnych do wykonywania obowiązków przez naszych przedstawicieli, do ochrony naszych praw i sądowych oraz pozasądowych rozstrzygnięć sporów, jeśli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przez naszych konsultantów, audytorów, IT i innych wykonawców, do składania raportów, które są przewidziane prawem oraz w innych wypadkach, przewidzianych przez prawo, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 

Część podmiotów, z którymi współpracujemy przetwarza również dane osobowe. Za każdym razem Administrator jak i podmioty przetwarzające dochowują starań w celu zachowania najwyższej zgodności przetwarzania danych zgodnie z prawem i należytymi standardami. 

Są to:

 1. W ramach EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego):

PayU – operator płatności. Zbierane dane umożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem: https://poland.payu.com/en/privacy-portal/ 

       b. Poza EOG:

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie, Administrator zapewnia, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. 

Dla Google Inc. – analityka ruchu sieci. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.

Dla Meta – analityka ruchu sieci oraz grupy na Facebooku, a także Whatsapp. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/ https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy/?lang=en

Dla TikTok Technology Limited – medium społecznościowe. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora
z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

Przez ile czasu gromadzimy dane?

 • Twoje dane, które samodzielnie nam przekazałeś w celu zawarcia i realizacji umów, przechowywane są przez okres ważności tych umów oraz przez 3 lata od momentu ich zakończenia.
 • Przedstawione terminy wynikają z tego, że, po pierwsze, przez okres ważności umów dane osobowe są konieczne do współpracy obu stron i, po drugie, trzyletni okres po zakończeniu współpracy jest podyktowany terminem przedawnienia i koniecznością ochrony interesów Wykonawcy w przypadku procesów sądowych.
 • Okres przechowywania danych, które zostały zebrane automatycznie, nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia zakończenia współpracy. Nie dotyczy informacji anonimowych, które wykorzystuje się do prowadzenia statystyk. 

Masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych?

 • Jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawdziwe lub niepełne, możesz je zmienić, kontaktując się z nami:  kontakt@goiteens.global
 • Możesz usunąć niektóre swoje dane, anulować przetwarzanie poszczególnych danych lub skontaktować się z Wykonawcą odnośnie wykorzystywania plików cookies poprzez nadesłanie odpowiedniego pisma na adres kontakt@goiteens.global. Usuniemy dane, do przechowywania których nie mamy uprawnień i te, które nie są potrzebne do świadczenia Usług. 

Opublikowano 22 września 2022 roku.