kursy programowania dla dzieci i młodzieży
{{aboutHero.img_alt}}

Misją GoITeens Polska jest rozwijanie w dzieciach i młodzieży kompetencji przyszłości, które pomogą im w szkole i na przyszłym rynku pracy

Wierzymy w naukę przez całe życie (“life-long learning”), która daje możliwości rozwoju, zdobywania nowych kompetencji, rozwijania umiejętności adaptacji do zmieniających się okoliczności na rynku pracy, ale też w życiu.

Uczymy tak, aby nauka z nami była ciekawa i interesująca, a także wykorzystywała najbardziej aktualne technologie i narzędzia dostępne w branż. Programy nauczania opieramy na angażujących zadaniach praktycznych realizowanych samodzielnie i w grupie rówieśników.

9 umiejętności społecznych, które zdobywają nasi uczniowie_

ROZWÓJ OSOBISTY

Inteligencja emocjonalna

Umiejętność rozumienia własnych emocji, kontrolowania ich i rozpoznawania uczuć innych ludzi

Samodzielność

Umiejętność brania na siebie odpowiedzialności, przejawiania inicjatywy i wcielania w życie swoich pomysłów, bez pomocy z zewnątrz

Kreatywność

Umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań, generowania nowych pomysłów

PRACA W ZESPOLE

Umiejętność adaptacji do nowych warunków i zarządzanie projektami

Umiejętność skupiania się na wynikach oraz szybkiego znajdowania rozwiązań, które usatysfakcjonują obie strony konfliktu i doprowadzą do wspólnego celu

Zdolności przywódcze

Umiejętność łączenia ludzi wokół tych samych celów, wspierania swojego zespołu, motywowania i inspirowania

Networking i marka osobista

Umiejętność wymiany informacji, zawierania kontaktów i kreowania własnego wizerunku

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

Zarządzanie finansami

Zrozumienie istoty przepływów pieniężnych w projektach i firmach. Umiejętność planowania i zarządzania zasobami

Wystąpienia publiczne i komunikacja

Umiejętność przedstawiania swoich pomysłów oraz utrzymywania uwagi publiczności na swoim wystąpieniu

Zrozumienie, że czas jest zasobem wyczerpywalnym, co czyni zarządzanie nim niezbędną umiejętnością w naszym życiu. Dzięki niej realizujemy te same zadania przy mniejszym nakładzie czasu i energii.

Kompleksowe podejście do rozwoju dziecka_

Dzięki orientacji na wielowymiarowy rozwój zdolności ucznia, a także nastawienie na praktykę i współpracę z rówieśnikami, nasi uczniowie po ukończeniu kursów w GoITeens są elastyczni, znają swoją wartość i wiedzą, jak realizować cele samodzielnie i w grupie. Dodatkowo posiadają już bogate portfolio projektów, które pomogą im rozpocząć pracę jako freelancerzy, czy tworzyć start-upy jeszcze przed studiami!

 • Kompetencje
  techniczne (hard skills)

  Twoje dziecko opanuje umiejętności techniczne umożliwiające mu biegłe wykorzystanie danej technologii w szkole, w życiu prywatnym i na rynku pracy przyszłości Przykład: projektowanie stron internetowych i aplikacji, tworzenie wideobloga i gier, programowanie robotów

 • Kompetencje
  interpersonalne (soft skills)

  Twoje dziecko rozwinie umiejętności społeczne, które odgrywają kluczową rolę w kontakcie z drugim człowiekiem, ułatwiają codzienne życie, kształtują naszą osobowość, charakter i temperament. Przykład: odnoszenie się z szacunkiem i bez uprzedzeń do innych ludzi, skuteczne porozumiewanie się z nimi, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, argumentowanie własnych racji, radzenie sobie z krytyką.

 • Język angielski na poziomie komunikatywnym

  Nowe technologie oparte są na znajomości języka angielskiego. Na naszych zajęciach dużo uwagi poświęcamy na przyswojenie terminologii wykorzystywanej w danym narzędziu do nauki programowania, niwelując tym samym barierę językową pomiędzy uczniami.

PODSTAWĄ NAUCZANIA W GOITEENS SĄ ZADANIA PRAKTYCZNE_

Nasi uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w realizacji projektów indywidualnych i zespołowych. Podczas naszych kursów: projektują strony internetowe, tworzą gry mobilne i komputerowe, budują systemy dla inteligentnego domu (“smart home”), programują roboty, tworzą wideoblogi na YouTube i wiele innych.

 • programowanie robotów;
 • tworzenie systemu dla inteligentnego domu;
 • tworzenie stron internetowych dla prawdziwych firm;
 • projektowanie gier mobilnych i komputerowych;
 • tworzenie start-upów i otrzymanie pierwszych inwestycji na rozwój.
Zdjęcie dzieci uczących się w GoITeens

Praktyczne podejście pozwala przeobrazić naukę w pasjonującą przygodę pełną ciekawych wyzwań, angażujących zadań i ekscytujących projektów, które wymagają kreatywnego podejścia, aby zapewnić satysfakcjonujące rezultaty.

 • MAMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO NASZYCH UCZNIÓW_

  Nasi edukatorzy to nie tylko specjaliści od nowych technologii, ale przede wszystkim świetni pedagodzy, którzy są uważni na potrzeby swoich uczniów. Motywują, inspirują, zachęcają do poszukiwania nowych rozwiązań. Nasi opiekunowie kursu pozostają w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami, dbając o dobrą organizację zajęć.

  Zdjęcie dzieci i rodziców na spotkaniu w GoITeens